Topení

Nabízíme kompletní realizaci rozvodů topení v materiálech:oceli, mědi, ALPEX-DUO

5695_10583_prev395

- uhlikatá ocel/steel press 
-dále podlahového vytápění v systému Cosmoflex a Gabotherm

Inox_274

 


-zhotovení kotelen  na  všechny druhy paliv+alternatyvní zdroje

Biomasa
-možnost zhotovení projektové dokumentace apod.


 

Samozřejmostí je po dokončení realizace zhotovit tlakové zkoušky dle příslušných norem a vystavit investorovi protokoly o tlakové zkoušce.