DOTACE

http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí 
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce
Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
5 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů pouze pro přípravu teplé vody

Podporované opatření  Výše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu
správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akcePodrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.1 - Podpora na projekt na kontrolu
správnosti provedení opatření
5 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů pro přípravu teplé vody a přitápění

 Podporované opatření  Výše podpory
C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění
80 000 Kč


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. 
O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu 
investiční akce
Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

C.3.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění přípravu teplé vody
10 000 Kč
C.3.2 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření 
(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí 
na jednotlivá opatření.

 Kombinace opatření  Výše bonusu
A + C.1 20 000 Kč
A + C.3 20 000 Kč
B + C.3 20 000 Kč
C.2 + C.3.2  20 000 Kč